Liên hệ

Liên hệ thắc mắc, góp ý những bài viết đánh giá các mặt hàng, chia sẻ kinh nghiệm mua sắm tiết kiệm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các vấn đề sau:

  • Gặp vấn đề trong việc lấy mã giảm giá
  • Muốn đóng góp các mặt hàng đang giảm giá
  • Hợp tác đặt bài viết lên website

1. Fanpage FB: https://www.facebook.com/alogiamgia

2. Điền thông tin theo form sau: admin@alogiamgia.com